Bezig met laden
Cliëntervaringen

Dit vinden cliënten en hun verwanten van ons

Lees verder

Cliëntervaringen


We vragen onze cliënten wat ze vinden van de zorg die ze krijgen. Dat doen we elk half jaar bij de evaluatie van het ondersteuningsplan. Deze vragen stellen we ook tijdens 'het goede gesprek'. Dan bespreken we wat goed gaat en beter kan. We maken afspraken over de verbeteracties.

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vraagt daarnaast dat we elke drie jaar onderzoek doen naar cliënttevredenheid. Van de uitkomsten van dat onderzoek leren we ook hoe we de zorg kunnen verbeteren.

Ervaringsonderzoek

We kiezen voor de term ervaringsonderzoek in plaats van tevredenheidsonderzoek, omdat wat we willen weten verder gaat dan alleen de vraag ‘bent u tevreden?’. We willen van de ervaringen leren.

Werkwijze 2018 

Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd door het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Cliënten die wonen en/of werken bij Talant hebben een vragenlijst ingevuld. Bij de kinderdagcentra hebben de ouders/wettelijk vertegenwoordigers de vragen beantwoord. De ingevulde vragenlijst is input voor de Web-OP bespreking.

Daarnaast hebben wettelijk vertegenwoordigers een eigen vragenlijst ingevuld. De uitkomsten van deze vragenlijsten zijn input voor het goede gesprek. Dit is het gesprek op locatie met medewerkers, cliënten en wettelijk vertegenwoordigers.

Het LSR heeft onze methodiek van het goede gesprek gebruikt om bij een aantal hoofden (totaal acht) samen het goede gesprek te voeren. 
Op 1 april 2019 zijn de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door het LSR, beschikbaar.

Video 7 Goede zorg

Voor Bart is het vooral belangrijk dat mensen hem begrijpen. Dat ging niet vanzelf. Zijn moeder Marjo Tijkotte vertelt erover in deze video.
Meriant delen.