Bezig met laden
Onze kwaliteit van zorg

Daar werken wij iedere dag hard aan

Lees verder

Onze kwaliteit van zorg


Wij bieden goede en veilige zorg die voldoet aan de kwaliteitseisen. Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door informatie te verzamelen. Deze informatie geeft ons inzicht in onze verbeterpunten. Wij doen dit op verschillende manieren: naast de ondersteuningsplan besprekingen, doen wij onderzoek en gaan wij met elkaar in gesprek. Op locaties, maar ook op Talantniveau.

Zo verbeteren wij onze zorgkwaliteit

Cliënten hebben eigen regie

Talant vindt het belangrijk dat cliënten en ouders/verwanten meedenken en meepraten over de zorg en ondersteuning.

Wij doen mee in de samenleving

In 2018 hebben bijna 2500 cliënten van Talant en Wil meegedaan aan Leeuwarden Fryslan, Culturele hoofdstad van Europa (LF2018).

Wij verzamelen informatie

Om te kunnen meten hoe o.a. de kwaliteit van ons zorgaanbod wordt ervaren, verzamelen wij verschillende gegevens. Onze aandacht richt zich op:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Rapporten en meldingen

 • Inspectierapporten IGJ

  In 2018 is de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet bij Talant op bezoek geweest.

 • Meldingen IGJ

  Talant registreert incidenten om haar zorg te verbeteren. Als een incident ernstige gevolgen heeft voor een cliënt en vermoedelijk is veroorzaakt door een gebrek aan kwaliteit van zorg is sprake van een calamiteit.

  Zorgorganisaties zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij een calamiteit wordt altijd een intern onderzoek uitgevoerd. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

  Meldingen 2018

  In 2018 zijn 4 meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ):

  • Drie meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er hebben interne onderzoeken plaatsgevonden. De rapportages zijn verzonden naar de IGJ. Twee meldingen zijn nog in behandeling bij de inspectie. Eén melding is afgesloten. Naar aanleiding van deze calamiteit zijn er op basis van de uitkomsten van het onderzoek acties ondernomen.    
  • Een melding van poging tot suïcide. Ook hier is er intern onderzoek uitgevoerd. 

  In 2018 hebben wij twee keer een zorgmelding gedaan bij de IGJ over complexe cliëntcasussen. Op geen van de zorgmeldingen hebben wij een reactie ontvangen. Daarnaast is er één keer een klacht ingediend bij de IGJ. Deze klacht ging over de uitvoering van de zorg. De klacht is door ons onderzocht en hierover is gerapporteerd naar de IGJ. De uitkomsten van het onderzoek gaven de IGJ geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

   

   

   

Meriant delen.