Basisbegeleidingsmodel

In 2018 is een start gemaakt de basismethodiek, ook wel het basisbegeleidingsmodel, te ontwikkelen. Het basisbegeleidingsmodel richt zich op het versterken van de eigen regie van de cliƫnt en op de inzet van zijn sociale netwerk.

Het uitgangspunt van het model is denken in mogelijkheden. Wat is kwaliteit van bestaan voor deze cliënt en hoe kun je daar in je dagelijks werk aandacht aan besteden?  

Het basisbegeleidingsmodel leidt tot een meer eenduidige manier van werken. Voor bepaalde doelgroepen en complexe problematiek blijven gespecialiseerde methodes nodig, zoals LACCS en Triple-C. Het basismodel ontwikkelen we op zo’n manier dat je makkelijk andere methodes ernaast kunt gebruiken.

Het basismodel is al behoorlijk compleet. De volgende stap is dat we het model begin 2019 gaan invoeren bij 2 teams. We gaan dan samen met begeleiders, hoofden, gedragskundigen, cliënten en verwanten leren wat we nog verder moeten verbeteren en hoe we dit het beste kunnen invoeren.