Cliënten- en verwantenportaal

Met het portaal 'Mijn Talant' wordt inzage in het ondersteuningsplan eenvoudiger en de zorg transparanter. Het versterkt de driehoek cliënt, verwant en medewerker.

Sinds mei 2017 is het voor cliënten en/of de wettelijk vertegenwoordigers mogelijk om digitaal inzage te hebben in het ondersteuningsplan. Het cliënten- en verwantenportaal (CVP) is een beveiligde en persoonlijke online omgeving. 

Op dit moment hebben ongeveer 900 cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers toegang tot het CVP. Ze hebben toegang tot het ondersteuningsplan en kunnen onder andere de rapportage lezen. De verwanten zijn positief en geven aan nu beter op de hoogte zijn. Zij kunnen meelezen en weten hoe het gaat met hun verwant.

Vanaf november 2018 is door de invoering van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verdere uitrol tijdelijk stopgezet. Dit omdat het standaard vermelden van de naam van de medewerker in de rapportage in strijd is met de AVG. Met een technische oplossing kunnen we voldoen aan de AVG. Na het doorvoeren van deze oplossing zal de uitrol in 2019 weer worden opgepakt.