Verbeterproces ECD-Web-OP

De afspraken die tussen de cliënt, zijn verwanten en Talant worden gemaakt zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan (Web-OP). Het is het belangrijkste hulpmiddel om er voor te zorgen dat de cliënt de zorg en ondersteuning krijgt die past bij zijn vraag en het helpt om een zo goed mogelijk leven te leiden.

Sinds 2012 werken we met het huidige Web-OP. Verdere ontwikkeling en verbetering is noodzakelijk.

Vanaf begin 2018 zijn we actief aan de slag gegaan om met de input van begeleiders en gedragskundigen een verbeterd Web-OP te maken. In dit plan willen we dat de cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger) zichzelf veel beter herkent. Het plan is van de cliënt. Ook willen we dat de taal in het Web-OP verandert. Het moet voor iedereen te begrijpen zijn.

In het tweede kwartaal van 2019 doen we een eerste test met de verbeterde versie.