Het bestuur en directie gaan in gesprek op locatie

De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en directie praten ook met cliƫnten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers over de kwaliteit van zorg. Dit noemen we een walkaround. Ook dit is een vorm van 'het goede gesprek'. Op deze manier willen we horen hoe het gaat op de locatie.

Met deze gesprekken willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. In de gesprekken formuleren we op locatieniveau verbeterpunten voor kwaliteit en veiligheid. Het hoofd en het team gaan aan de slag met de verbeterpunten. De resultaten daarvan delen we met de deelnemers aan de gesprekken. De deelnemers ervaren deze gesprekken als zeer positief.

Talant brede uitkomsten

In 2018 zijn 7 locaties bezocht. Elke locatie heeft zijn eigen punten waar men trots op is en wat verbeterd kan worden.

Er is een aantal punten die meer dan één keer naar voren komen:

  • Verwanten geven aan dat de betrokkenheid van medewerkers groot is. De cliënt staat centraal. Het waarborgen van een stabiel team vindt men heel belangrijk.
  • Ook de deelname aan activiteiten en het stimuleren hiervan wordt als positief ervaren. Cliënten hebben de keus om aan verschillende activiteiten mee te doen.  
  • Medewerkers ervaren vaak een goede samenwerking binnen het team. Ze zijn trots op hun team en hun zelfstandigheid. 
  • Verwanten ervaren dat de communicatie de afgelopen jaren erg is verbeterd. Je kunt met al je vragen bij de begeleider terecht. Ook is er toegang tot het cliënten- en verwantenportaal, waardoor het ondersteuningsplan kan worden ingezien.
  • Communicatie en krapte op de arbeidsmarkt zijn onderwerpen die de aandacht blijven vragen.

Video 4 Goede zorg voor iedereen

Talantdirecteur Joke van Leeuwen vindt de woonleefzone in Beetsterzwaag heel bijzonder. Benieuwd waarom? Kijk dan naar de vierde video uit de reeks die hoort bij de plannen van Talant voor 2017.