Wij vinden vrijheidsbeperkende maatregelen nooit normaal

Registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen in 2018
Ten aanzien van de meldingen dwangbehandeling zijn een aantal herstelacties ingezet. Behandelaren zijn opnieuw geïnformeerd en er zijn afspraken gemaakt over het melden en afmelden van dwangbehandeling naar de IGJ. Om het onderwerp vrijheidsbeperking meer aandacht te geven is het Team Onvrijwillige Zorg gestart (een Alliadebreed) multidisciplinair procesteam.
 

Doel:

  • De opzet van een Alliadebreed eenduidig werkproces.
  • Behandelen van complexe vragen uit de praktijk.
  • Het vervullen van een ambassadeursrol.

Ook is er een speciaal ondersteuningsteam Wet Zorg & Dwang gestart. Dit team is een afvaardiging van medewerkers uit het TOZ team. Zij richt zich op de praktische processen rondom het aanvraag- en registratieproces. Eind 2018 zien wij een verbetering op het thema vrijheidbeperking:

  • Behandelaren en hoofden weten het Team Onvrijwillige Zorg (TOZ) te vinden. 
  • Administratieve processen ten aanzien van de aanvraag van een rechterlijke machtiging (RM) zijn beschreven.
  • Er is gewerkt aan de verbetering van het ‘formulier onvrijwillige zorg’ in het Web-OP, zodat beter gerapporteerd kan worden over de vrijheidsbeperkende maatregelen die worden ingezet. De verwachting is dat het formulier ons ook helpt om stuurgetallen eenvoudiger te genereren. De planning is dat we in het eerste kwartaal van 2019 met het formulier kunnen werken.