Wij doen mee in de samenleving

Een passende plek in de samenleving draagt bij aan jezelf kunnen zijn. Ook draagt het bij aan de kwaliteit van bestaan. Echter meedoen in de samenleving is voor mensen met een beperking niet zo vanzelfsprekend. Talant maakt zich sterk om dit te realiseren. En met succes!

In 2018 hebben bijna 2500 cliënten van Talant en Wil meegedaan aan Leeuwarden Fryslân, Culturele hoofdstad van Europa (LF2018).
Mensen met een verstandelijke beperking stonden binnen cultureel Friesland niet langer aan de zijlijn, maar hadden een zichtbare rol. Cliënten deden mee aan uiteenlopende activiteiten.
De voorstelling Mata Hari, met onder andere een optreden in schouwburg de Lawei in Drachten, was een hoogtepunt. Er is een Talantlied gemaakt, speciaal voor de Culturele hoofdstad. Een delegatie van het Talantkoor Buitengewoon heeft het Culturele Hoofdstad jaar zelfs afgesloten met een prachtig optreden in Palermo, Sicilië.

Wat opviel was het grote plezier dat cliënten hieraan beleefden. Ook voor begeleiders was LF2018 een eyeopener. Cliënten kunnen meer dan gedacht. Het presenteren op een podium, onthouden van teksten etc. Dit alles met als doel aan anderen te laten zien wat je kunt.

“Ik ben volwassen geworden en weet nu wat ik kan en wat ik wil”  (uitspraak cliënt )


Acties 2019
In 2019 zal gekeken worden naar het onderhouden van bestaande contacten maar ook het creëren van nieuwe contacten. Zo werken we al vanaf 2015 actief samen met verschillende festivals. Het Kinderfestival in 2018 is bijzonder omdat het samen met de provincie is georganiseerd. In 2019 wordt deze unieke samenwerking voortgezet. Maar ook de samenwerking met cliënten en professionele kunstenaars en designers is belangrijk. Daarnaast zal in 2019 verder worden gekeken hoe culturele uitstapjes onderdeel worden van het normale leven van cliënten. En wordt er een plan gemaakt voor een vorm van culturele dagbesteding.

 

 

Meedoen aan 2018... wat was het mooi!

Video 2 Verbinding met de samenleving

Van de extra’s die mogelijk zijn naast goede zorg, krijgt directeur Auke Jelle Kingma energie. Enthousiast vertelt hij in deze video over de samenwerking met cultuur. Door Leeuwarden - Fryslân 2018 ontstaan kansen, maar als het aan Auke Jelle ligt is de samenwerking met cultuur blijvend. Deze video is de tweede in een reeks van acht. De video’s laten mooie inspirerende voorbeelden zien van hoe er door cliënten en medewerkers invulling wordt gegeven aan de doelstellingen uit het bedrijfsplan 2017.