Wij meten de ervaringen van onze cliënten

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vraagt dat we elke drie jaar onderzoek doen naar cliënttevredenheid. Van de uitkomsten van dat onderzoek leren we ook hoe we de zorg kunnen verbeteren.

Werkwijze 2018 

Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd door het LSR (het landelijk steunpunt medezeggenschap). Cliënten die wonen en/of werken bij Talant hebben een vragenlijst ingevuld. Bij de kinderdagcentra hebben de ouders/wettelijk vertegenwoordigers de vragen beantwoord. De ingevulde vragenlijst is input voor de bespreking van het ondersteuningsplan (Web-OP).

Daarnaast hebben wettelijk vertegenwoordigers een eigen vragenlijst ingevuld. De uitkomsten van deze vragenlijsten zijn input voor het goede gesprek. Het gesprek op locatie met medewerkers, cliënten en wettelijk vertegenwoordigers.

Het LSR heeft onze methodiek van het goede gesprek gebruikt om bij een aantal hoofden (totaal acht) samen het goede gesprek te voeren. 
Op 1 april 2019 zijn de rapportages van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door het LSR, beschikbaar.