Klachten

Wij willen leren van de klachten die wij krijgen. Klachten proberen we in eerste instantie op te lossen waar zij zijn ontstaan.

Klachten worden ook gemeld bij de leidinggevende van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost komt de (onafhankelijke) klachtenadviseur in beeld. Cliënten en verwanten kunnen ook altijd rechtstreeks naar de klachtenadviseur gaan.

Talant registreert de klachten en rapporteert erover (anoniem natuurlijk), zodat we niet alleen klachten oplossen, maar er ook van kunnen leren.

 

2018

Aard van de klachten en trends
In 2018 zijn er 44 klachten gemeld bij de klachtenadviseur.

De onderwerpen "zorg en begeleiding" en "afspraken en verwachtingen" zijn in 2018 het meest genoemd als oorzaak en/of het verergeren van de klacht (beide 11 in totaal). In 2017 was ook zorg en begeleiding de meest genoemde oorzaak van de klacht. De diversiteit van de klachten binnen deze categorie is groot. Op locatieniveau is ingezet op verbetering.

In totaal zijn er 33 klachten naar tevredenheid afgerond. Eén klacht is afgerond maar niet naar tevredenheid. Zeven klachten zijn deels naar tevredenheid afgerond. Drie klachten zijn nog in behandeling.