Gezamenlijk verbeteren

Wij gaan met cliƫnten, verwanten van cliƫnten, medewerkers en vrijwilligers op de locaties in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Omdat we vinden dat we dat het beste samen kunnen doen. We noemen dit 'het goede gesprek'.

Wat is 'het goede gesprek'?

In dit gesprek bespreken we: wat gaat goed en wat kan beter? We maken gezamenlijk afspraken over verbeteracties. Deze worden vastgelegd. Deze informatie biedt input voor het plan van de locatie.

Als we een volgend gesprek hebben, dan gaan we na hoe het staat met de afgesproken verbeteringen. Ook wordt opnieuw stilgestaan bij de vraag: wat gaat goed en wat kan beter?

Ervaringen

Eind 2017 zijn we gestart met het voeren van 'het goede gesprek' op de locaties. In 2018 hebben we dit voortgezet. De gespreksonderwerpen zijn erg divers en de verbeteracties verschillen daardoor per locatie. Er zijn dan ook geen Talantbrede conclusies te trekken uit de gesprekken. De afgesproken verbeteringen staan in het locatieplan.

Wel zien we drie onderwerpen vaker terugkomen:

  1. Plannen (bespreken van het locatieplan en input voor het nieuwe locatieplan)
  2. Verbouw/nieuwbouw en verhuizingen
  3. Communicatie

Eind 2018 hebben we 'het goede gesprek' geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie kwam een aantal verbeterpunten naar voren:

  • Het is soms moeilijk om verwanten te enthousiasmeren om aanwezig te zijn.
  • Het goede gesprek wordt vastgelegd in een digitaal formulier. Dit is niet voor alle medewerkers toegankelijk en voelt als dubbel werk

In 2019 gaan we met de verbeterpunten aan de slag. Het formulier wordt aangepast zodat het voor iedereen toegankelijk is, we beter inzicht krijgen in de gespreksonderwerpen en we kunnen zien of de verbetercyclus wordt afgemaakt. Daarnaast stimuleren we het delen van tips en ervaringen tussen locaties waar het goed loopt en waar het beter kan.