Wij werken samen met andere organisaties

Samen met Careander, de Parabool en Reik is in april 2019 de externe visitatie uitgevoerd. Een kritische, opbouwende reflectie van buitenaf aan de hand van het kwaliteitsverslag. Dit met als doel om van elkaar te leren.

Donderdag 4 april kregen Talant en Reik  bezoek van cliënten, verwanten, begeleiders, leidinggevenden en de bestuurders van de zorgorganisaties Careander en de Parabool. Ook was iemand van het zorgkantoor en van het LFB (belangenorganisatie) aanwezig. Vanuit Talant waren de OR en de CCVR vertegenwoordigd.
 
De hele dag stond in het teken van reflecteren op kwaliteit en de verbeteracties zoals beschreven in de (concept) kwaliteitsverslagen van Reik en Talant. Maar vooral om bij elkaar in de keuken te kijken en zo samen onze kwaliteit van zorg te verbeteren!
 
Wat is besproken en bekeken?
De deelnemers werden in de ochtend verdeeld over verschillende thematafels. Ook ging een aantal met onze bestuurder Wilfred op pad. Zij namen een kijkje bij Brasserie de Stal, onderdeel van Ondernemend Talant. Daarnaast gingen zij op bezoek bij een Twaspanhûs van Reik om daar in gesprek te gaan met een aantal begeleiders.
De overige deelnemers namen deel aan interactieve thematafels. Daar werden de volgende onderwerpen besproken:  
 
 • 'Ik doe mee aan de samenleving'
 • Medezeggenschap
 • 'Het goede gesprek'
 • Het kwaliteitsverslag.
De uitkomsten
De bezoeken en gesprekken leverden interessante resultaten op. De uitkomsten van deze gesprekken werden in een gezamenlijke terugkoppeling besproken. We ontvingen mooie complimenten en ook verbeterpunten.
 

Thematafel 1: Meedoen in de samenleving

Tops:

 • Verbetering van de onderlinge band tussen begeleider en cliënt.
 • Het ontdekken en laten groeien van talenten
 • Het vrijmaken van medewerkers die zich helemaal aan deze bijzondere taak (culturele en arbeidsprogramma) kunnen wijden.
 • Prachtig om te zien hoe ondernemend er wordt gewerkt en de verbinding die er tussen zorg en werk is gelegd.

Tips:

 • Zet de activiteiten vanuit de culturele hoofdstad voort en zoek daarbij verbinding en samenwerking met arbeid en scholing.
 • Deel de successen.

   

Thematafel 2: Het kwaliteitsrapport

Tops:

 • Vergroten van het gebruikersgemak voor medewerkers voor het melden van incidenten, waarbij het meldsysteem dit ondersteund.
 • Het rapport is goed leesbaar en toegankelijk

Tips:

 • Zorg dat in‘het goede gesprek’ de cliënt goed vertegenwoordigd is.
 • Zorg dat naast de digitale versie en een printversie van het kwaliteitsverslag beschikbaar is. Dat vergroot de toegankelijkheid.
 • Zorg voor meer bewustwording van de rol van de cliëntvertrouwenspersoon en over de inzet van een ervaringsdeskundige.

   

Thematafel 3: locatiebezoek bij De Brasserie van Talant en De Trekker/ Twaspan van Reik

Tops:

 • Passie en positieve energie voor de cliënten.
 • moedige ondernemers die risico’s durven nemen
 • de betrokkenheid van de bestuurder die mee was op locatiebezoek.

Tips:

 • Maak de identiteit van Alliade helder

 

Thematafel 4: Medezeggenschap

Tops:

 • Medezeggenschap zit ‘diep’ in de organisatie
 •  Betrokkenheid van cliënten
 • Mooie opzet van locatieraden naar centrale cliëntenraad.
 • De verbinding van de coach cliëntraden naar gebiedsraden
 • Mooi materiaal om medezeggenschap duidelijk te maken

Tips:

 • Hou niet al te ‘spastisch’ vast aan het organisatiemodel van medezeggenschap. Een koffiemoment kan hetzelfde effect hebben zonder formele status.
 • Hou het beheersbaar.
 • Stel het voor hoofden verplicht om aanwezig te zijn bij overleg van de locatieraad, niet vrijblijvend.
 • Pas op dat de coach niet als hoofd/manager wordt gezien.

 

Thematafel 5: Het goede gesprek

Tops:

 • Vanuit cliënten en verwanten dit goede gesprek als initiatief oppakken
 • Het goede gesprek is breder dan alleen het zorgaspect

Tips:

 • Neem positieve zaken als uitgangspunt
 • Voer 'het goede gesprek' op verschillende niveau binnen de organisatie en haak de medezeggenschapsraden aan.
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat het een geslaagde dag was en dat we omringd worden door collega's die het beste uit zichzelf willen halen.