Bezig met laden
Onze plannen

Dit willen wij realiseren

Lees verder

Onze plannen


Eind augustus 2016 hebben cliënten, verwanten en medewerkers meegedacht over de toekomst van Talant. Mede aan de hand van deze input is de ambitie van Talant voor de periode 2017-2020 geformuleerd. Het bedrijfsplan bevat één marktspeerpunt en negen speerpunten vanuit client, medewerker- en organisatieperspectief.  

Centraal in deze speerpunten staat 'de bedoeling':  Een gewoon, goed leven, waarin je je kunt blijven ontwikkelen'.  

 

Onze speerpunten

Onze plannen

Onze plannen in 2019

Jaarlijks maakt Talant een bedrijfsplan waarin zij haar activiteiten voor dat jaar uitwerkt. Het bedrijfsplan 2017-2020 met zijn speerpunten en doelstellingen zijn leidend. In de zomer van 2018 hebben we de hoofden gevraagd om input te leveren voor het activiteitenplan 2019. Deze input hebben we, samen met de input vanuit het directieteam, verwerkt in een plan voor 2019. Dit plan is vervolgens besproken met de Centraal Cliëntenraad, Centraal Cliënt Vertegenwoordigersraad en de Ondernemingsraad.

Wat we willen bereiken in 2019 lees je terug in dit kwaliteitsverslag. Zie ook de samenvatting

 

 

Voortgang op onze plannen

De voortgang van het bedrijfsplan van Talant bewaken we door elke vier maanden in een viermaandsrapportage stil te staan bij de speerpunten uit het bedrijfsplan en gegevens uit stuurgetallen en metingen. Stuurgetallen zijn bijvoorbeeld incidenten, klachten, vrijheidsbeperkende maatregelen en verzuim. Metingen zijn gegevens uit audits en cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken. 

De voortgang op de speerpunten van Talant in 2018 is onderdeel van het kwaliteitsverslag over het verslagjaar 2018. Het kwaliteitsverslag 2018 wordt uiterlijk 1 juni 2019 gepubliceerd.

Meriant delen.