Bezig met laden
Wat vinden onze Raden ervan?

Reflectie

Lees verder

Reflectie


We hebben onze medezeggenschapsraden om een reflectie gevraagd.

Talant heeft de Centrale Cliëntenraad (CCR), Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad (CCVR) en de Ondernemingsraad (OR) Talant gevraagd te reageren op het concept kwaliteitsverslag. Omdat het de conceptversie betrof zijn de tekstuele vragen, opmerkingen en aanvullingen daar waar mogelijk verwerkt in het verslag. De overige punten worden meegenomen in de evaluatie en voorbereidingen van het kwaliteitsverslag van 2019.

Centrale Cliëntenraad

De CCR vindt het mooi dat er zoveel moeite wordt gedaan om het kwaliteitsverslag voor iedereen duidelijk leesbaar te maken. De CCR heeft ook de digitale “Glossy” bekeken. Deze zit er erg mooi uit maar de leden van de CCR vonden het moeilijk te lezen of een onderwerp in op te zoeken.

De CCR kon ook de verbeterpunten in beide versies niet terugvinden. Met de verbeterpunten kan de cliëntenraad een keus maken welke onderwerpen zij belangrijk vinden. En hier tips of adviezen op geven. De CCR wil graag hierover meedenken.

Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad

De CCVR heeft op 15 mei in de vergadering het verslag besproken en een aantal bevindingen op papier gezet.

Bevindingen:

  • De CCVR wil de leesbaarheid graag vergroten en verwacht volgend jaar wel een verslag op papier. Ook vragen zij hierin een leeswijzer op te nemen.
  • Waarom hanteert Talant in het kader van de leesbaarheid niet een indeling van het verslag in de bouwstenen van het kwaliteitskader?
  • Er worden ambities voor de toekomst uitgesproken. De CCVR mist af en toe een beschrijving van wat is gerealiseerd.
  • Graag ziet de CCVR onder diverse punten een verwijzing naar de speerpunten en/of visie van Talant. Dit maakt het helder waarom Talant bepaalde dingen doet en in welk kader.
  • De CCVR wil weten in hoeverre ‘het goede gesprek’ wordt gevoerd en welke informatie daaruit is gehaald.
  • Graag ziet de CCVR een grafiek bij de ongewenste gebeurtenissen.
  • Zaken die minder goed gaan (verbeterpunten) wil de CCVR overzichtelijk op een rij hebben met daarbij per punt een verbeterplan. In het verslag komt op dit moment de aanpak (verbeterplan) onvoldoende aan bod.
  • De CCVR mist het onderwerp ‘medicatieveiligheid’ in het verslag. De CCVR stel voor om dit punt op te nemen en juist te benoemen dat op dit onderdeel het goed gaat.

 

Ondernemingsraad Talant

Met de OR is het verslag besproken. De OR vond het een mooi en duidelijk kwaliteitsverslag met goede ambities voor 2019. Het geeft aan wat in 2019 bereikt wil worden. Om deze reden vindt de ondernemingsraad het eigenlijk geen kwaliteitsverslag. Tevens vindt de OR dat de medewerkers te weinig zijn belicht in het verslag.

Meriant delen.